PAMUK Hidro Elektrik Santrali

YANBOLU REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ

20150304050953Pamuk Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti. tarafından doğu karadeniz havzası Trabzon ili Arsin ilçesi Atayurt beldesi Yanbolu Deresi üzerinde Yanbolu Regülatörü ve Hidro Elektrik santralı yapılması ve işletilmesi planlanmış gerekli izinler sonrasıda hayata geçirilmiştir.

Proje 0,5 mw üzeri olan nehir tipi santraller kapsamında değerlendirilmekte olup proje kapsamında regülatör, iletim tüneli, cebri boru ve yanbolu hes tesisleri inşaa edilmiştir. Yıllık 30.000.000 KW/h üretim sağlanmaktadır.

 

 


Regülatör, Çakılgeçidi ve Su Alma Yapısı

20150304050934

333.00 Mt. Talveg kodunda planlanan karşıdan alışlı, beton gövdeli Yanbolu Regülâtörü ile alınan sular, çökeltim havuzundan sonra basınçlı iletim kondüvisi yardımı ile iletim tüneline aktarılmaktadır.

Eşik Kotu 340,00 m. Temel kotu 327,60m olan dolu savak 21,00m genişliğinde dizayn edilmiştir.Çevre düzenleme kodu 500 yıllık taşkın debi göz önüne alınarak 343,50m olarak düzenlenmştir.

Dolu savaktan geçen taşkın suları enerji kırıcı havuzda enerjisi alındıktan sonra tekrar yanbolu deresine bırakılmaktadır.Dolu savağın sağ tarafında çakıl geçidi inşa edilmiştir.Çakıl geçidinin girişinde 3,50mx3,50m boyutlarında birer adet işletme ve batardo kapakları mevcuttur.

Yapının Sol tarafında su seviyesindeki düşüşe göre kapaklandırılmış 3 göz girişli balık geçidi bulunmaktadır.

Çakıl geçidinin sağ tarafında su alma yapısı ve çökeltim havuzu bulunmaktadır.Su alma yapısı giriş kotu 335,00m dir.Su alma yapısı girişinde ikişer adet 2,50mx4,00m boyutlarında işletme ve batardo kapakları bulunmaktadır.Ayrıca her iki kapağın önünde ızgaralar bulunmaktadır.

Su alma yapısı sonrası çökeltim havuzu bulunmaktadır. Çökeltim havuzunun uzunluğu 38 m. Ve genişliği 8 m. dir.Çökeltim havuzunda 2 adet silt kapağı bulunmaktadır.Çökeltim havuzunda dinlendirilen sular iletim kondüvisi yardımı ile dairesel iç kesitli modifiye at nalı kazı kesitli iletim tüneline aktarılmaktadır.

20150304050950Enerji Tüneli,

Enerji tüneli 3,00 m çaplı dairesel iç kesitli modifiye at nalı kazı kesitlidir. Tünelin toplam uzunluğu 4305 m.dir.

Enerji Tüneli-1

Basınçlı modifiye atnalı kesitli(dairesel iç kesitli)

Toplam uzunluğu 4160 mt olup 3,00mt iç çapa sahiptir. Tamamen çift donatı 30,00cm C25 beton ile kaplanmıştır.Eğimi 0,015 olup başlangıç taban kotu 330,56 redüksiyon giriş kotu 268,16 m dir.

Enerji Tüneli-2

Modifiye at nalı kesitli 3,60m kazı çaplı 145 m. uzunluğunda kaplamasız tüneldir. Cebri boru montajı için imal edilmiştir.

Yaklaşım Tüneli

Modifiye at nalı kesitli 3,60m kazı çapında 196 m. uzunluğunda kaplamazsı tüneldir.Yapım kolaylıkları ve enerji tüneline ortadan ulaşabilme adına inşa edilmiştir.

Cebri Boru

Tünel içerisinde tamamen zarf betonu ile kaplanmış ve yan tarafında yürüme yolu mevcuttur.Boru çapı 1,60m olup uzunluğu 180,00m dir.Et kalınlığı 12,00mm olup baranşman çapları 0,9m ve 1,30m.dir.

20150304051006Santral Binası

Yanbolu deresi üzerinde 223,00m talveg kotunda planlanmış olup kuyruk suyu kotu 224,00m.dir.Yanbolu HES te 2 adet yatay Francis türbin mevcuttur.Buna göre 2,87MW+6,21MW kapasiteli iki ünitenin yer alacağı santralin kurulu gücü 9,55 MW olarak belirlenmiştir.

Proje debisi 9,50m/sn dir. Bürüt düşü 116,00m olup net düşü 111,47m. dir

Planlanan enerji üretimi toplamda 30 milyon kilovat sattır.

Enerji Nakil Hattı,

Üretilen enerji 31,5 kv luk 3/0 iletken ile 9100mt uzaklıktaki tarafımızca inşa edilen HORYAN DM ye taşınacak ve oradanda Arsin TM ne taşınacaktır.

 

Yorumlara kapalıdır