Türkiye’de Elektrik Tüketimi

Turkiyede_enerji

Türkiye brüt elektrik enerjisi tüketimi 2012 yılında 242,4 milyar kWh olarak gerçekleşirken 2013 yılında bir önceki yıla göre %1,3 artarak 245,5 milyar kWh, elektrik üretimimiz ise bir önceki yıla göre (239,5 milyar kWh) %0,1 azalarak 239,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.
Elektrik tüketiminin 2020 yılında yüksek senaryoya göre yıllık yaklaşık %6.9 artışla 392 TWh’e, baz senaryoya göre ise yıllık ortalama %5,5 artışla 357,4 TWh’e ulaşması beklenmektedir. 2013 yılında sisteme toplam 6.985 MW’lık yeni santral eklenmiş olup kurulu gücümüz 64.044 MW seviyelerine ulaşmıştır.

2013 yılında elektrik üretimimizin, %43,8’i doğal gazdan, %25,4’ü kömürden, %24,8’i hidrolikten, %2’si sıvı yakıtlardan ve %4’ü yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiştir.

2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin kurulu gücü içerisinde EÜAŞ %37,1, üretim şirketleri %42,8, yap-işlet santralleri %9,5, otoprodüktörler %5,4, yap-işlet-devret santralleri %3,6 ve işletme hakkı devredilen santraller %1,5’lik paya sahiptir.Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi hedefi doğrultusunda, 4628 sayılı Kanunla ve 6446 sayılı yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile yeni üretim yatırımlarının özel sektör tarafından yapılması öngörülmüştür. Son on iki yıl içinde devreye giren 32.198 MW ilave kapasitenin yaklaşık 29.474 MW’lık bölümü özel sektör tarafından yapılan santrallardan oluşmaktadır. 2013 yılında sisteme toplam 6.985 MW’lık yeni santral eklenmiş olup, devreye giren ilave kapasitenin 6.821 MW’lık kısmı özel sektör tarafından yapılan santrallardan oluşmaktadır. 2013 yılında işletmeye alınan toplam 6.985 MW kurulu gücündeki bu üretim tesislerinin;

  • 4’ü ( 148,6 MW) jeotermal,
  • 11’ü (499,1 MW) rüzgâr,
  • 86’u (2679,6 MW) hidrolik,
  • 10’u (78,4 MW) çöp gazı ve biyogaz
  • 29’si (3578,9 MW) termik santrallardır.

Elektrik sektöründe rekabeti esas alan şeffaf bir piyasanın oluşturulması ve bu suretle yatırım ortamının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)’ın kurulması çalışmaları devam etmektedir.

Alıntı: http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik

 

Yorumlara kapalıdır